Vaše obsežne poklicne kvalifikacije in praktično delo vam zagotavljajo primerno poklicno podlago in izkušnje za opravljanje vašega poklica. Kljub temu poklicne storitve pogosto zahtevajo sprejemanje subjektivnih dejanj, presoj oz. mnenj. Ne glede na upravičenost zahtevkov, ste kot izvajalec oz. družba, ki izvaja poklicno dejavnost, izpostavljeni mnogo večjemu riziku tožbe kot ostali poklici oz. družbe.

Pričakovanja vaših strank so lahko neskladna s poklicnimi standardi vašega poklica. Vendar kombinacija nezadovoljne stranke, očitane poklicne malomarnosti ali opustitive poklicne dolžnosti mnogokrat pripelje do tožbe, ki je posledica vaše poklicne dejavnosti.

Naši strokovnjaki zagotavljajo širok nabor prikrojenih rešitev zavarovanja poklicne odgovornosti, ki primerno naslavljajo vaš specifični profil rizika in vašo poklicno dejavnost. Nekaj najbolj izpostavljenih poklicev:

  • Odvetniki
  • Notarji
  • Stečajni upravitelji
  • Ocenjevalci vrednosti nepremičnin in nepremičninski agenti
  • Zavarovalni posredniki in agenti
  • Inženirji in arhitekti
  • Računovodje in revizorji
  • Svetovalci
  • Davčni svetovalci, itn.