Z globalizacijo in tehnološkim napredkom so podjetja postala vse bolj izpostavljena različnim vrstam komercialnega kriminala. V slednjega so lahko vključeni zaposleni, tretje osebe ali pa gre za kombinacijo obeh z namenom doseganja osebnih koristi.

Podjetja se srečujejo z naslednjimi izzivi:

 • nepoštenost računovodij, direktorjev v javnih podjetjih (vrtci, šole, zavodi)
 • višja raven komercialnega kriminala v obdobjih gospodarske negotovosti
 • implementacija varčevalnih ukrepov v podjetjih oz. v javnih organizacijah, ki zajema zamrznitev plač ali odpuščanje, lahko spodbudi zaposlene k iskanju alternativnih načinov za povišanje osebnega dohodka
 • naraščajoča uporaba računalnikov je privedla do višje stopnje kriminalne dejavnosti na tem področju
 • kraja identitete, zloraba kreditnih kartic in zlonamerno uničenje sistema na spletu
 • sklepanje škodljivih pogodb
 • prodaja visokotehnoloških proizvodov na črnem trgu, kar ogroža podjetja, ki delujejo na tem področju
 • v organizacijah, ki delujejo v mednarodnem okolju, imajo prevaranti možnost delovati internacionalno; zaznavanje tovrstnega kriminala pa je še zahtevnejše
 • goljufije/nepoštenost in kriminal predstavljajo še večjo grožnjo v razvijajočih državah in s širjenjem podjetij na to območje, se poveča izpostavljenost komercialnemu kriminalu
 • združitve in prevzemi lahko prav tako povišajo izpostavljenost komercialnemu kriminalu, saj obstaja verjetnost, da politike in postopki prevzetega podjetja niso tako dobri kot v matičnem podjetju.

Tovrstne nevarnosti lahko celo ogrozijo poslovanje podjetij. Pred navedenimi problemi se lahko podjetje zaščiti z zavarovanjem komercialnega kriminala, ki krije škode nastale zaradi:

 • nepoštenosti lastnih zaposlenih
 • ponaredb
 • kraje denarja in vrednostnih papirjev
 • vloma ali ropa
 • računalniske goljufije ali prevare
 • navadne kraje ali tatvine