Zakaj informacijska in tehnološka podjetja potrebujejo takšno zavarovanje?TECH_Professional_Indemnity

Informacijska tehnologija in tehnološke rešitve se neprestano razvijajo in zasedajo vse pomembnejšo vlogo v vsakdanjem življenju. Tehnološke rešitve so na voljo strankam, ki jih lahko uporabljajo kot ključne elemente za uspešno poslovanje. V kolikor vaše rešitve ali storitve povzročijo napako ali motnjo v poslovanju vaših strank, ste za povrnitev finančnih izgub lahko odgovorni vi.

Običajno se ob nastanku težav v poslovnem odnosu med naročnikom in ponudnikom tehnološke rešitve poskuša izčrpati vse možnosti za odpravo napak oz. rešitev nastale situacije. V kolikor rešitev ni možna, poslovanje naročnika pa je odvisno od izvedbe projekta, je uveljavljanje odškodnine za povzročeno škodo lahko neizogibno. Glede na to, da so naročniki vedno bolj odvisni od tehnoloških rešitev so odškodninski zahtevki visoki in lahko ogrozijo obstoj IT oz. tehnološkega podjetja.

Ker se tehnološka podjetja med seboj precej razlikujejo, tako po svojih poslovnih modelih kot tudi po storitvah oz. produktih, so naše storitve prilagojene potrebam vsake posamezne stranke in naša zavarovanja vedno vsebujejo prikrojene rešitve.

Kaj je zavarovanje poklicne odgovornosti informacijskih in tehnoloških podjetij?

Je oblika zavarovanja, ki IT oz. tehnološka podjetja in njihove strokovnjake ščiti pred zahtevki iz naslova poklicne storitve, ki imajo za posledico nastanek stroškov pravnega zastopanja,stroškov obrambe, drugih stroškov in zahtevanih odškodnin zaradi:

 • kršitve pogodbe,
 • kršitve poklicne dolžnosti,
 • napačnega dejanja,
 • nepoštenosti lastnih zaposlenih,
 • nezmožnosti zagotovitve zaščite pred nepooblaščenim dostopom,
 • neustrezne zaščite pred hekerji,
 • prenosa virusov tretjim osebam,
 • kršitve pravic intelektualne lastnine,
 • kršitve uporabe zaupnih podatkov,
 • kršitve zasebnosti,
 • obrekovanja,
 • začasne ali stalne izgube dokumentov ali podatkov tretjih oseb.

Med drugim so kriti tudi stroški pravnih in drugih svetovalcev, ki jih je potrebno vključiti zaradi postopkov regulatorjev ali kazenskih postopkov.

Poslovanje tehnoloških podjetij je drugačno od tradicionalnih poklicnih dejavnosti, trenutno pravno okolje pa nerazvito in neprestano spreminjajoče. Dejavnost tehnoloških podjetij tudi ni teritorialno omejena zgolj na lokalne trge, temveč se običajno opravlja v mednarodnem okolju. Ker obstoječe zavarovalne rešitve ne nudijo primerne zaščite pred potencialnimi odškodninskimi zahtevki vaših naročnikov, potrebujete prilagojeno zavarovanje vaše poklicne odgovornosti.

Običajno naročniki tehnoloških rešitev zahtevajo, da se IT oz. tehnološko podjetje pred sklenitvijo pogodbe izkaže z ustreznim zavarovanjem. Glede na to, da so vaši partnerji velikokrat tudi družbe in osebe izven Slovenije, so zavarovalne police in pogoji zavarovanja, ki jih uredimo mi, vedno dvojezični.

Primeri odškodninskih zahtevkov podjetij, ki so se odločila za zavarovanje

Kršitev pogodbe

Na podlagi uspešne kandidature na razpisu se ponudnik zaveže zagotoviti tehnološko rešitev za naročnika – trgovsko podjetje. Predvideni rok za dokončanje projekta je bil prekoračen in ponudniku še ni uspelo implementirati dogovorjenih rešitev. Zaradi nepravočasne izvedbe se naročnik odloči za prekinitev pogodbe in na ponudnika naslovi zahtevek za povračilo nastale finančne škode. S pomočjo strokovnjakov, ki jih vključi zavarovalnica, ponudniku uspe dokazati, da je vzrok za zamudo pri dokončanju projekta nastal zaradi nesodelovanja naročnika.

Izguba podatkov naročnika

Banka pri IT podjetju naroči izdelavo spletne aplikacije. Ob implementaciji rešitve se pri prenosu podatkovne baze del podatkov izgubi. Posledično naročnik aplikacije utrpi izgubo dragocenih podatkov o svojih obstoječih komitentih. Zaradi predvidene izgube dobrega imena in nezmožnosti obnovitve podatkovne baze banka na izvajalca, IT podjetje, naslovi odškodninski zahtevek. Zavarovalnica v imenu IT podjetja nadomesti stroške pravnega zastopanja zunanje odvetniške družbe in višino stroška dogovorjene poravnave.

Neuporabnost izvedene rešitve

Na osnovi uspešnega natečaja za zagotovitev rešitve za podporo (»business to customer (B2C)«) poslovanja mednarodnega podjetja z lekarniško dejavnostjo, tehnološko podjetje pridobi posel z že obstoječo rešitvijo. Kljub vsem naporom obstoječi sistem ne deluje kot pričakovano in zahtevano v natečaju in sprejemna vrsta procesira zgolj 10% obsega naročil uporabnikov. Lekarniško podjetje zaradi popolnega prenosa svojih prodajnih poti na podporni sistem tehnološkega podjetja zaide v finančne težave. Naročnik izbere konkurenčnega izvajalca, ki projekt dokonča, na tehnološko podjetje pa naslovi upravičeni odškodninski zahtevek, ki zajema pokritje do tedaj plačanih storitev, povečanih stroškov dela, stroškov izgube tržnega položaja in izpada dobička. Zavarovalnica se v imenu tehnološkega podjetja poravna z naročnikom in poleg tega v imenu tehnološkega podjetja poravna vse stroške pravnega zastopanja in forenzičnih preiskav neodvisnih strokovnjakov s področja razvoja aplikacij.

Kršitev intelektualne lastnine

Tehnološko podjetje za svojega naročnika, trgovsko podjetje, razvije programsko orodje za uporabo kartice zvestobe. Po uspešnem dokončanju projekta naročnik trdi, da je razvijalec programskega orodja imel dostop do njihovih programskih orodij in jih je uporabil za implementacijo. Tehnološkemu podjetju je naročnik očital, da je programsko orodje kasneje prodalo tudi konkurentom naročnika. Naročnik nato v tožbi tehnološkemu podjetju očita kršitev pravic iz naslova intelektualne lastnine. Tehnološko podjetje s pomočjo zavarovalnice in njenih strokovnjakov dokaže, da pravice iz naslova intelektualne lastnine naročnika niso bile oškodovane.