ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI VODILNIH DELAVCEV

zavarovanje odgovornosti direktorjev

Kot direktor ali vodilni delavec družbe ste izpostavljeni številnim rizikom, ki imajo lahko za posledico vašo osebno premoženjsko odgovornost.

Strožje regulatorno okolje, prepletenost socialnih, političnih in gospodarskih sfer in vpetost v mednarodno okolje nedvomno prispevajo k močno povečani izpostavljenosti vseh vodilnih delavcev v družbah. Predvsem najvišjih organov družbe. Vodilni delavci imajo široko polje odgovornosti in so izpostavljeni tožbam iz različnih virov, kot na primer delničarji, regulatorji, zaposleni, družbe same, upniki, itd. Hkrati so lahko toženi tudi v več jurisdikcijah hkrati.

Naši strokovnjaki zagotavljajo prikrojene rešitve za zavarovanje odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev (tudi članov nadzornega sveta) ne glede na panogo, velikost ali status vaše družbe.

Kaj je zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev oz. D&O (Directors & Officers) zavarovanje?

Je oblika zavarovanja, ki ščiti direktorje, člane nadzornega sveta in druge zaposlene s funkcijo sprejemanja odločitev pred nastankom stroškov pravnega zastopanja in drugih stroškov, za katere so lahko osebno odgovorni za plačilo.

Ali je takšno zavarovanje relevantno le za velika podjetja?

Pravilno je tolmačenje, da zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev zagotavlja zaščito premoženja delničarjev oz. lastnikov podjetja. Hkrati se večkrat postavlja trditev, da statusna oblika družbe z omejeno odgovornostjo ščiti vodilne delavce pred osebno odgovornostjo. Vendar to ne drži. V realnosti je direktorjeva odgovornost potencialno neomejena tudi v obliki zasega njegove plače, če njegovo premoženje (hiša, avto, prihranki, idr.) ne zadošča za poplačilo obveznosti.

Meni se to ne more zgoditi

Prevečkrat se dogodi, da podjetje nima sklenjenega ustreznega zavarovanja odgovornosti vodilnih delavcev, ker velja prepričanje, da tveganja niso oprijemljiva. Sledeči primeri so namenjeni k boljšemu razumevanju rizikov pri poslovanju podjetja, ki imajo lahko za posledico tožbo:

  • insolventnost podjetja
  • preiskave regulatornih ali drugih državnih organov
  • delovnopravni zahtevki
  • vodilne pozicije v drugih družbah
  • zloraba položaja
  • varnost pri delu
  • združitev ali prevzem

D&O zavarovanje je običajno sestavljeno iz sklopov kritja A,B in C. Kritje družbe v primeru delovnopravnih sporov (entity EPLI) je možno dodati izjemoma.

Stran A:  Ščiti premoženje direktorjev oz. vodilnih delavcev, ko je odškodninski zahtevek naslovljen na fizično   osebo, direktorja oz. vodilne delavce in povračilo s strani družbe ni predvideno.

Stran B:  Ščiti premoženje družbe v primeru, ko je odškodninski zahtevek naslovljen na fizično osebo, direktorja oz. vodilne delavce in je povračilo družbe dogovorjeno. To pomeni, da družba lahko nadomesti plačilo stroškov obrambe in zahtevane odškodnine.

Stran C:  Ščiti premoženje družbe v primeru odškodninskih zahtevkov delničarjev/deležnikov oz. imetnikov vrednostnih papirjev proti družbi (pravni osebi).

Kritje za družbo v primeru delovnopravnih sporov: Ščiti premoženje družbe v primeru odškodninskih zahtevkov lastnih zaposlenih, zaposlenih za delni delovni čas, začasnih delavcev (tudi študentov), iz naslova delovnopravnih sporov, proti družbi (pravni osebi).