Bolj kot kdajkoli v preteklosti, smo priča kompleksnosti finančnih institucij in s tem povezanih rizikov. Ne glede na to ali ste banka, zavarovalnica, borzno posredniška hiša, borza, rizični sklad, VC ali private equity, ste izpostavljeni številnim rizikom, kot na primer:

 • Tožbam proti direktorjem in vodilnim delavcem
 • Nepoštenost ali osebno okoriščanje zaposlenih
 • Kriminalnim dejanjem tretjih oseb ali internetni kriminal
 • Zloraba kreditnih kartic
 • Nezadovoljstvo strank
 • Tožbe zaposlenih
 • Tožbe iz naslova poklicne odgovornosti in še bi lahko naštevali.

Za zavarovanje zgoraj omenjenih rizikov ne obstaja univerzalni produkt, ampak je potrebna kombinacija spodnjih zavarovalnih kritij, ki primerno naslavljajo rizike finančnih institucij:

 • Zavarovanje odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev
 • Zavarovanje poklicne odgovornosti
 • Zavarovanje v primeru kriminalnih dejanj zaposlenih ali tretjih oseb
 • Zavarovanje za elektronski in računalniški kriminal
 • Zavarovanje v primeru zlorabe kreditnih kartic
 • Zavarovanje denarja v tranzitu itn.