V Advisiu se zavzemamo za najboljše storitve in zagotavljamo prilagojene rešitve vašim potrebam.

Storitve Advisia presegajo tradicionalna premoženjska in odgovornostna zavarovanja. Nudimo rešitve, ki omogočajo obvladovanje tveganj in vam ob tem zagotavljamo varnejšo, donosnejšo in stabilnejšo prihodnost.

Naše storitve zajemajo prepoznavanje, ovrednotenje in prenos tveganj. Vedno iščemo skupne rešitve s strankami, ki so središče našega delovanja. S tem zagotavljamo, da je vaša strategija obvladovanja tveganj skladna s cilji implementacije zavarovalnega programa.

Vlogo zavarovalnega posrednika razumemo v širšem smislu. Naše poslanstvo ni omejeno le na oblikovanje in plasma zavarovalnega programa. V sodelovanju z vami se aktivno vključujemo tudi v upravljanje s škodami oz. odškodninskimi zahtevki.

Hitra odzivnost

Od prejema povpraševanja vam v roku 24 ur posredujemo povratno informacijo, ki je prilagojena vašim potrebam. Pri tem smo trdo zavezani k transparentnemu in celovitemu delovanju.

Indikacija zavarovalne premije in pogojev

Za večino zavarovalnih vrst je indikacija zavarovalne premije in zavarovalnih pogojev razpoložljiva v roku 72 ur – tudi za najbolj zahtevne zavarovalne vrste.

 • Cyber zavarovanja

  Cyber zavarovanje je vrsta zavarovanja, ki družbi pomaga pri prevenciji in varstvu pred občutljivimi kršitvami varstva osebnih in poslovnih podatkov zaradi vdora v računalniški sistem, napake zaposlenega, motnje poslovanja ali poškodovanja omrežja. več…

 • Zavarovanje poklicne odgovornosti

  Vaše obsežne poklicne kvalifikacije in praktično delo vam zagotavljajo primerno poklicno podlago in izkušnje za opravljanje vašega poklica. Kljub temu poklicne storitve pogosto zahtevajo sprejemanje subjektivnih dejanj, presoj oz. mnenj. več…

 • Zavarovanje premoženja

  V Sloveniji smo izrazito izpostavljeni pred posledicami naravnih katastrof kot so potresi, neurja, toča in poplave. Stabilnost poslovanja pa je odvisna tudi od posamičnih nepredvidljivih dogodkov (požar, eksplozija, vlom, ipd.). več …

 • Zavarovanje komercialnega kriminala

  Z globalizacijo in tehnoloskim napredkom so podjetja postala vse bolj izpostavljena razlicnim vrstam komercialnega kriminala. V slednjega so lahko vkljuceni zaposleni, tretje osebe ali pa gre za kombinacijo obeh z namenom doseganja osebnih koristi. več…

 • Zavarovanje finančnih inštitucij

  Bolj kot kdajkoli v preteklosti, smo priča kompleksnosti finančnih institucij in s tem povezanih rizikov. Ne glede na to ali ste banka, zavarovalnica, borzno posredniška hiša, borza, rizični sklad, VC ali private equity, ste izpostavljeni številnim rizikom. več…

 • Zavarovanje zdravniške odgovornosti

  Zdravniški poklic je že kar nekaj časa izpostavljen tožbam prizadetih strank, njihovih odvetnikov ali njihovih pravnih naslednikov. Vsekakor imajo tovrstni zahtevki najresnejše posledice v razvitem anglo-saškem svetu, kot so ZDA in Velika Britanija. več…

 • Zavarovanje terorizma

  Terorizem postaja vse bolj pereč problem po vsem svetu. S tem se soočajo tako osebe kot tudi družbe, ki delujejo v regijah izpostavljene terorizmu. več…

 • Kreditna zavarovanja

  Kreditno zavarovanje zagotavlja zaščito za enega najbolj kompleksnih področij vašega poslovanja, vaših terjatev do kupcev. več…

 • Bonitetna zavarovanja

  Glavni namen shem bonitetnih zavarovanj, ki jih podjetja oblikujejo za svoje zaposlene, je ponuditi dodano vrednost preko prilagoditve zavarovalnih produktov za svoje zaposlene in s tem povečati njihovo motivacijo in pripadnost podjetju. več…