REGISTER ZAVAROVALNIH POSREDNIKOV IN POMOŽNIH ZAVAROVALNIH POSREDNIKOV, KI OPRAVLJAJO POSLE ZAVAROVALNEGA POSREDOVANJA V DRUŽBI Advisio d.o.o.

Družba Advisio d.o.o., Tehnološki park 22a, 1000 Ljubljana, Slovenija, je na podlagi Zakona o zavarovalništvu (ZZavar) dne 31.08.2010 pridobila od Agencije za zavarovalni nadzor dovoljenje za opravljanje storitev zavarovalnega posredovanja št. 40110-1366/10-4.
Register zavarovalnih posrednikov se vodi v skladu z 562. členom ZZavar-1.

 

Zavarovalni posredniki z dovoljenjem AZN:

Ime in priimek Naslov stalnega prebivališča *
Datum izdanega dovoljenja Morebitna omejitev pooblastil zavarovalnega posrednika Datum zaposlitve oz. datum sklenitve pogodbe o zavarovalnem posredovanju
Dejan Cajhen XXXXXXXXXXXXX

08.07.2010

(40110-1407/10-4)

NE 01.09.2010
Samo Selan XXXXXXXXXXXXX

12.03.2013

(40110-0412/2013-4)

NE 26.01.2013
Martin Rutar XXXXXXXXXXXX

21.04.2021

(40110-62/2021-4)

NE 01.06.2020
Tjaša Logar Vrh XXXXXXXXXXXX

28.07.2022

(40110-261/2022-2)

NE 01.06.2017

 

 * Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov se naslov stalnega prebivališča pridobi na zahtevo pooblaščenega organa.