Novice

10.06.2021

Računalniške novice – Sodobna zavarovanja za IT in tehnološka podjetja

 

 

 

 

 

 

22.01.2019

Pojasnilo strankam glede izstopa Velike Britanije iz EU in njegovemu vplivu na pravice in obveznosti iz sklenjenih zavarovalnih pogodb

Velika Britanija bo predvidoma 29. marca 2019 uradno izstopila iz članstva v Evropski uniji. »Brexit« bo med drugim imel za posledico, da za zavarovalnice s sedežem v Veliki Britaniji ne bo več veljal regulativni okvir Evropske Unije, ki omogoča neoviran dostop in zagotavljanje finančnih storitev s strani registriranih subjektov na območju vseh držav članic Evropske unije.

Glede na to, da trenutno ni jasnega stališča o prihodnjem odnosu med EU27 in Veliko Britanijo ter obstaja nekolikšna negotovost glede morebitnega vpliva »Brexit« na pravice in obveznosti iz naslova čezmejnih pogodb, podajamo naslednje informativno pojasnilo.

Zavarovalnice s sedežem v Veliki Britaniji z namenom nemotenega zagotavljanja storitev svojim zavarovancem in nadaljevanja poslovnih odnosov načrtujejo ukrepe, med katerimi sta najpogostejša dva pristopa. In sicer ustanovitev in registracija odvisne družbe v državi članici EU, ki bo v celoti prevzela poslovanje matične družbe s strankami na območju EU pred datumom izstopa Velike Britanije iz Evropske unije, ali pridobitev dovoljenja za neposredno opravljanje zavarovalnih poslov na območju Evropskega gospodarskega prostora kot zavarovalnica tretje države. Prvi izmed omenjenih pristopov, kot enostavnejši in varnejši, je v dosedanji praksi pogostejši.

Lloyd’s of London je z namenom neposrednega poslovanja v Evropskem gospodarskem prostoru že po referendumu o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije v letu 2016 ustanovil novo odvisno družba (Lloyd’s Insurance Company S.A. oziroma Lloyd’s Brussels). Lloyd’s Brussels izpolnjuje zahteve Evropske direktive o solventnosti (Solvency II) in je s strani Narodne banke Belgije kot regulatorja pridobil dovoljenje za sklepanje neživljenjskih zavarovanj na območju Evropskega gospodarskega prostora ter na tej podlagi s poslovanjem v polnem obsegu pričel v novembru 2018. S tem Lloyd’s of Brussels kot nova zavarovalniška družba prevzema tveganja ter reševanje in plačila morebitnih škodnih dogodkov v vseh državah članicah Evropskega gospodarskega prostora, pri čemer je Lloyd’s nedavno oznanil, da bodo njegovi zavarovatelji ne glede na rezultat pogajanj o Brexitu še naprej poravnavali vse veljavne zahtevke oziroma škodne dogodke in da bodo vse obstoječe dejavnosti, ki so povezane z Evropskim gospodarskim prostorom, v celoti prenesene na Lloyd’s of Brussels pred koncem leta 2020.

Več informacij o Lloyd’s Brussels dostopnih na:
https://www.lloyds.com/lloyds-around-the-world/europe/lloyds-brussels

 

17.01.2019
Objavljamo prosto delovno mesto za: strokovni sodelavec m/ž

O Advisiu:
• Uspešno uveljavljamo mednarodne standarde zavarovalništva v Adria regiji
• Mednarodno, hitro rastoče podjetje na področju (po)zavarovalnega svetovanja/posredovanja
• Prva in edina zavarovalno posredniška družba v Sloveniji in celotni Adria regiji z registracijo pri Lloyd’s of London.
• Specialisti za kompleksna zavarovanja in vodilni v regiji.
• Sodelavci z dolgoletnimi izkušnjami na slovenskem in mednarodnem (po)zavarovalnem trgu.

Več o nas najdete na www.advisio.si

Lloyd’s je specializirano svetovno zavarovalno in pozavarovalno tržišče. V okviru Lloyd’s deluje prek 100 zavarovalnih sindikatov, ki prevzemajo rizike za vse vrste zavarovanj. Običajno se tam najprej zavaruje nove, neobičajne in kompleksne rizike. Več o Lloyd’s lahko preberete na www.lloyds.com.

Opis delovnega mesta:

Delo zajema svetovanje/posredovanje na področju specialističnih/kompleksnih (po)zavarovanj za:
• Največja in najuspešnejša podjetja v regiji
• Podjetja delujoča v mednarodnem okolju in zato s posebnimi zahtevami po zavarovalnih kritjih
• Zavarovalnice v Adria regiji

V okvir svetovanja sodi tudi pomoč podjetjem oz. zavarovalnicam pri uveljavljanju pogodbenih pravic iz naslova sklenjenih zavarovalnih oz. pozavarovalnih pogodb. Poleg tega delo vključuje razvoj novih zavarovalnih rešitev in nadgradnja poslovnega modela družbe.

Pogoji:
– Univerzitetna izobrazba družboslovne ali naravoslovne smeri
– Odlično znanje angleškega jezika (govorno in pisno)
– Odlično poznavanje uporabniških računalniških programov
– Odlične retorične sposobnosti
– Dovršena pisna korespondenca
– Bivališče v Ljubljani oz. bližnji okolici (do 15km)

Pričakujemo:
– Natančnost in zanesljivost
– Sposobnost timskega dela
– Samostojnost in proaktivnost
– Sposobnost logičnega razmišljanja in razumevanja
– Visoko stopnjo integritete

Nudimo:
– Zanimivo in drugačno delo v zavarovalništvu kot ga poznate ali si ga predstavljate
– Delo v mednarodnem (po)zavarovalnem okolju
– Urejeno in stimulativno delovno okolje
– Možnost osebnega in poslovnega razvoja v uspešnem podjetju
– Dinamično delo
– Stimulativno plačilo
– Zaposlitev s polnim delovnim časom za določen čas dvanajstih mesecev s 6-mesečnim poskusnim delom in možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas

Rok za oddajo prijav je 20.2.2019. Poleg življenjepisa vaši vlogi obvezno priložite tudi vaše razmišljanje in pogled na temo ”Potencial razvoja zavarovanj cyber oz. kibernetskih tveganj”.

ADVISIO_plakat_3

07.06.2018
Belgijska narodna banka izdala licenco Lloyd’s Brussels

Lloyd’s of London, največje specializirano svetovno zavarovalno in pozavarovalno tržišče, bo že pred izstopom Velike Britanije iz Evropske unije začel poslovati tudi na Evropskem gospodarskem prostoru in si bo tako tudi po Brexitu zagotovil dostop do trgov Evropske unije. Lloyd’s-ova nova odvisna družba, Lloyd’s Brussels, s sedež v Bruslju, je že dobila zeleno luč s strani Belgijske narodne banke (NBB).

Belgijska narodna banka, National Bank of Belgium (NBB), je izdala dovoljenje Lloyd’s Insurance Company S.A. (Lloyd’s Brussels), Lloyd’s-ovemu novemu hčerinskemu podjetju.

To je odločilen in pomemben korak, ki pomeni, da bo Lloyd’s Bruselj lahko sklepal neživljenjska zavarovanja iz Evropskega gospodarskega prostora in tako zagotovil, da bodo Lloyd’s-ovi poslovni partnerji tudi po izstopu Velike Britanije iz Evropske unije še naprej lahko dostopali do največjega specializiranega svetovnega zavarovalnega in pozavarovalnega tržišča.

Cilj Lloyd’s of London je, da do konca leta 2018 v Bruslju postavi odvisno družbo, ki bo začela operativno delovati januarja 2019, torej pred 29. marcem 2019, ko naj bi Velika Britanija uradno izstopila iz Evropske unije.


“Zelo pomembno je, da tako trg kot tudi naši poslovni partnerji in naši zavarovanci ne čutijo posledic izstopa Velike Britanije iz Evropska unije, zato smo morali pripraviti učinkovito rešitev,” je dejala Inga Beale, izvršna direktorica Lloyd’s. “Bruselj izpolnjuje vse pogoje, vključno z močnimi regulativnimi okviri in osrednjo lokacijo v Evropi, kar nam bo omogočilo, da še naprej nudimo profesionalne storitve svojim strankam,” je dodala.

 

 

 

 

 

 

08.03.2018

Uredba (EU) 2016/679 o varstvu osebnih podatkov – General Data Protection Regulation (GDPR)

Hitro se približuje datum 25.05.2018, ko se bo neposredno in hkrati v vseh državah članicah Evropske Unije začela uporabljati Uredba (EU) 2016/679, ki je bila sprejeta s strani Evropskega Sveta in Parlamenta dne 27. aprila 2016, veljati je začela 24. maja 2016. 

V nadaljevanju je naštetih nekaj bistvenih novosti, ki jih prinaša GDPR (1):

 • Nova teritorialna razsežnost: nanaša se na podjetja, ki imajo sedež v EU, kakor tudi na podjetja s sedežem izven EU, ki obdelujejo osebne podatke članov EU;
 • Zahteva po nedvoumno izraženem soglasju posameznika k obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, kot je s pisno, tudi z elektronsko ali ustno izjavo;
 • Definicija osebnega podatka prilagojena modernim tehnologijam;
 • Strožji pogoji obdelave osebnih podatkov;
 • Posebno varstvo v zvezi z osebnimi podatki otrok;
 • Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je potrebno obvestiti o obstoju dejanja obdelave in njegovih namenih, pravni podlagi in času hrambe;
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, mora imeti pravico dostopa do osebnih podatkov, ki so bili izbrani v zvezi z njim ter možnost preverjanja zakonitosti obdelave podatkov;
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do popravka osebnih podatkov v zvezi z njim;
 • Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da zahteva izbris takšnih podatkov, prekliče svojo privolitev ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov – pravica do izbrisa (pravica do pozabe);
 • Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da lahko te podatke prenese na drugega upravljalca osebnih podatkov (»data portability«);
 • Upravljavec osebnih podatkov mora voditi in hraniti evidence o dejavnostih obdelave osebnih podatkov;
 • Obvezno obvestilo nadzornemu organu s strani upravljavca zbirke o vdoru v zbirke osebnih podatkov v roku 72 ur;
 • Sporočilo posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, o kršitvi varstva osebnih podatkov;
 • Predvideva imenovanje uradne pooblaščene osebe za varstvo podatkov (t. i. data protection officer – DPO) za javne organe, podjetja, ki opravljajo tvegane postopke obdelave podatkov (npr. segmentiranje in profiliranje) in podjetja, ki obdelujejo posebne vrste osebnih podatkov (npr. zdravstvene podatke);
 • Določa naj države članice, nadzorni organi, odbor in Komisija spodbujajo pripravljanje kodeksov ravnanja, katerih namen je prispevati k pravilni uporabi te uredbe, ob upoštevanju posebnih značilnosti različnih sektorjev za obdelavo ter posebnih potreb mikro, malih in srednjih podjetij;
 • Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije dopusten le v skladu s pogoji te Uredbe;
 • Ustanovi se Evropski odbor za varstvo podatkov;
 • Višje kazni za kršitve, saj bo lahko nadzorni organ za najhujše kršitve izrekel kazen do 20.000.000 EUR oziroma do 4 % letnega svetovnega prometa podjetja;
 • Solidarna odškodninska odgovornost upravljavca in obdelovalca zbirke osebnih podatkov v relaciji do posameznika, ne glede na to pri komu izmed njiju je prišlo do kršitve.

Uredba v 4. členu definira:

osebni podatek“ pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika;

obdelava pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

(1) Uredba (EU) 2016/679


V postopku sprejemanja je nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki zajema zgoraj navedene novosti ter jih podrobneje določa in ureja.
Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

 

03.04.2017

Iščemo novega sodelavca/sodelavko. Več informacij lahko najdete na https://www.advisio.si/zaposlimo/

 

24.06.2016

Velika Britanija se je na včerajšnjem referendumu odločila, da prekine svoje članstvo v Evropski uniji.  Formalni postopek izstopa iz EU predvideva dvoletno prehodno obdobje za izvedbo. Ta časovni okvir prične, ko Združeno kraljestvo uradno obvesti Evropsko unijo o svojem izstopu. V tem obdobju se bo še naprej delovalo v okviru enotnega trga in v skladu z veljavnimi pravili in predpisi EU.

Na ta izid dogajanj se je Lloyd’s pripravil in na podlagi današnjih rezultatov, začel z izvedbo akcijskega načrta in ukrepov za zagotovitev nemotenega dostopa do svojih evropskih trgov. V tem procesu bodo tesno sodelovali z vlado Združenega kraljestva, vladami Evropske unije, regulatorji in Evropsko unijo.  

20.03.2016

Spletne različice glavnih časopisov na Švedskem so bile tarča napadov hekerjev in zaradi tega nedosegljive nekaj časa. Spletne strani so bile najbrž tarče porazdeljenih “distributed denial-od-service” napadov (DDoS), ki se izvaja tako da heker pošlje tarči veliko količino podatkov določenega protokola. (Vir: Advisen).

14.03.2016

 V sredo, 16. marca 2016, se bo zgodil Lloyd’s dogodek, ki bo potekal v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana (Mons).
Povabili smo tuje strokovnjake s področja Cyber zavarovanja, ki nam bodo predstavili zadnje trende s področja kršitve zaupnosti podatkov. Le-ta po oceni Lloyd’s-a trenutno predstavlja eno najresnejših groženj pri poslovanju.

16.10.2015

V letu 2015 so v zahodnem delu Združenih držav Amerike zabeležili najbolj uničujoče leto zaradi požarov od leta 1960. Po podatkih “National Interagency Fire Center” je bilo do sedaj uničenih 4,5 milijonov hektarjev, kar je v primerjavi površina Danske. (Vir: Advisen).

06.10.2015

S ponosom vam sporočamo, da smo od 1. oktobra 2015 registrirani pri Lloyd’s of London. Na ta način je družba Advisio d.o.o., in s tem tudi njeni zaposleni, pridobila naziv ”Broker at Lloyd’s”.

Advisio je postal prva zavarovalno posredniška družba v Sloveniji in celotni Adria regiji z registracijo pri Lloyd’s. Trenutno so na zavarovalnem trgu srednje in jugovzhodne Evrope (vključno z Nemčijo), z več kot 300 milijoni prebivalcev, pri Lloyd’s registrirane samo še tri tuje zavarovalno posredniške družbe.

Lloyd’s je specializirano svetovno zavarovalno in pozavarovalno tržišče, ki zagotavlja izjemno koncentracijo zavarovalniškega znanja in talentov. Običajno se tam najprej zavaruje nove, neobičajne in kompleksne rizike.

V okviru Lloyd’s deluje prek 80 zavarovalnih sindikatov, ki prevzemajo rizike za vse vrste zavarovanj. Skupaj z zavarovalnimi posredniki dnevno omogočajo zavarovalne rešitve za podjetja v več kot 200 državah in teritorijih po celem svetu. Lloyd’s zavaruje večino družb, ki so vključene v FTSE 100 in Dow Jones Industrial Average.

Lloyd’s zagotavlja močno finančno varnost, kar potrjujejo tudi neodvisne bonitetne ocene. Več informacij lahko pridobite na www.lloyds.com.

Za Advisio pomeni pridobitev naziva ”Broker at Lloyd’s” prelomnico v poslovanju podjetja in potrditev visoko zastavljenih in uveljavljenih standardov mednarodnega poslovanja v zavarovalništvu. Našim poslovnim partnerjem s tem zagotavljamo nadgraditev dostopnosti do globalnih zavarovalnih trgov in specializiranih zavarovalnih rešitev.

25.09.2015

V zadoščenje številnim glasbenikom, filmskim ustvarjalcem in drugim, je zvezni sodnik odločil da je pesem “Happy Birthday To You” v celoti v javni domeni. Poteza bi lahko pomenila milijone izgube za glasbeno založbo, ki je začela z zbiranjem avtorskih pravic za eno izmed najbolj petih in znanih pesmi na svetu. Sodnik je dokazal, da izvirna pesem, ki jo je za $15m v letu 1988 kupilo podjetje Warner/Chappel Music Inc., zajema le posebne ureditve klavirske skladbe in ne besedila. (Vir: Advisen).

23.09.2015

Nemški proizvajalec vozil Volkswagen je bil ujet na goljufiji pri testih emisij avtomobilov na dizelski pogon v Združenih državah Amerike. Preiskava s strani regulatorjev je pokazala, da je VW izdelal računalniški program, ki omeji izpuhe škodljivih snovi iz vozil v času uradnega testiranja, med normalno vožnjo pa se omejitev izklopi. Volkswagen je v postopku preiskave. Kazen, ki bi jih lahko ameriška Agencija za varstvo okolja izrekla, pa lahko nanese okrog 18 miljard dolarjev. (Vir: Advisen).

15.09.2015

Zdravstvena industrija predstavlja najvišji odstotek (21,2%) kršitev varnosti podatkov v prvi polovici leta 2015 in je med najbolj ranljivimi v kibernetskih napadih. Od 888 zaznanih napadov v prvem polletju tega leta, so v zdravstvu našteli 187 napadov, kar sicer predstavlja manj napadov kot prejšnje polletje. Kljub temu napadi na zdravstveno industrijo predstavljajo 34% (84.4mio) vseh registriranih napadov na različne sektorje. (Vir: Advisen).

10.09.2015

Nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je razglasil zmago nad napadom kitajskih hekerjev, ker jim je uspelo izterjati nazaj okrog 5mio USD ukradenih v lažnem nakazilu. Sredstva, ki jih letalska družba uporablja za nakup goriva so bila prestrežena od kitajskih hekerjev in prenesena na kitajsko banko preko lažnega elektronskega prenosa. Družba, ki jo vodi glavni izvršni direktor Michael O’Leary je dejal, da so bili sprejeti ukrepi za zaščito pred podobnimi napadi. (Vir: Advisen).

04.09.2015

Večina (72,4%) zavarovalnega portfelja na slovenskem zavarovalnem trgu pripada premoženjskim zavarovanjem, s katerimi so članice SZZ v letu 2014 ustvarile 1.402,2 mio EUR premije. Večina obveznih zavarovanj se uvršča med premoženjska zavarovanja, največ med njimi je zavarovanj odgovornosti. Z 97,9-odstotnim deležem so najpomembnejša obvezna zavarovanja v prometu. Njihova skupna premija se je v letu 2014 ponovno zmanjšala, in sicer za 6,5%.

Ena izmed treh vrst zavarovanj, ki ves čas zaznavajo pozitivno rast, so splošna zavarovanja odgovornosti. Ta z 61,5 mio EUR ustvarjene premije zavzemajo 3,2-odstotni delež ali osmo mesto v zavarovalnem portfelju.

Razporeditev pozavarovalne premije po zavarovalnih vrstah se od leta 2013 ni bistveno spremenila. Po premijskem volumnu je na prvem mestu pozavarovanje požara in elementarnih nesreč, ki ima 41,3-odstotni delež, sledijo druga škodna pozavarovanja z 19,1- in pozavarovanje avtomobilskega kaska z 11,5-odsotnim deležem.

Največji tržni delež članic SZZ glede na zbrano premijo v letu 2014 (v %) ima Zavarovalnica Triglav, d.d. (30,51%). Sledijo ji Adriatic Slovenica d.d. (15,35%), Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z. (13,32%) in Zavarovalnica Maribor d.d. (12,90%).

(Vir: Statistični zavarovalniški bilten 2015; SZZ)

30.07.2015

Posledice požara, ki je izbruhnil 07.05.2015 na letališču Fiumicino v Rimu (Italija) so letalski družbi Alitalia povzročile za okrog 80m EUR škode. (vir: Advisen)

04.05.2015

Ekipi se je pridružila Asja Žugel.

05.03.2015

Z dnem, 01.03.2015 smo spremenili davčno številko in nismo več davčni zavezanci.

11.08.2014

Skladno s podatki statističnega-zavarovalniškega biltena 2014, ki ga vsako leto pripravi Slovensko zavarovalno združenje, na slovenskem zavarovalnem trgu deluje 14 zavarovalnic in 2 pozavarovalnici s sedežem v Sloveniji, 6 podružnic tujih zavarovalnic ter drugi zavarovalni subjekti, ki sklepajo zavarovanja in so pod nadzorom AZN.

Največji tržni delež izmed članic SZZ glede na zbrano premijo leta 2013 (v %) ima Zavarovalnica Triglav, d.d. (30,53%), sledijo ji Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d.d. (15,48%), Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica, d.v.z. (13,50%) ter Zavarovalnica Maribor, d.d. (12,74%).

08.08.2014

Po navedbah agencije France-Presse, Business Standard poroča, da je Palestinski namestnik ministra za gospodarstvo Taysir Amro dejal, da je konflikt v Gazi med Hamasom in Izraelom povzročil od 4 do 6 milijard dolarjev škode na palestinskem ozemlju.

25.07.2014

Po mnenju vestnika Mail on Sunday so odškodninski in zavarovalni zahtevki, ki izhajajo iz nesreče Costa Concordia, prebili $2 milijardi (EUR 1.2 milijarde), predvsem zaradi težav, s katerimi se soočajo strokovnjaki pri reševanju 114.500 tonske linijske ladje.

23.07.2014

Mondaq Business Briefing poroča, da boj proti kibernetskemu kriminalu predstavlja gospodarski in pravni izziv za podjetja. Digitalna revolucija in razvoj novih tehnologij sta občutno povečali tveganja, katerim so podjetja danes izpostavljena. Poleg tega je višina škode, ki jo povzročajo kibernetski napadi, z zadnjih nekaj letih dobesedno eksplodirala. Ocenjujejo, da so stroški kibernetske kriminalitete v Evropi dosegli EUR 750 milijard na leto.

21.07.2014

Spletni portal Bussines Insurance poroča, da bi lahko nesreča potniškega letala Malaysia Airlines v Ukrajini povzročila na stotine milijonov dolarjev v odškodninskih zahtevkih in dolgotrajne sodne spore med letalsko družbo, zavarovalnicami, vladami in družinami žrtev.

18.07.2014

Zürich Insurance Group je objavila lestvico najbolj tveganih krajev za poslovanje. Na vrh lestvice najbolj nevarnih držav za poslovanje se je uvrstila Venezuela, medtem, ko je Tajvan najvarnejši novo nastajajoči trg za mednarodna podjetja. Hrvaška je uvrščena na 22. mesto, medtem ko se je Slovenija uvrstila na 35. mesto od 48 novo razvijajočih se trgov. Ocenjevanja temeljijo na 35 enakovrednih kriterijih, ki vključujejo tako finančne in ekonomske, kakor tudi politične nevarnosti.

04.07.2014

Zavarovalnica Swiss Re poroča, da so zavarovalnice v letu 2013 na globalni ravni izplačale 40 milijard USD za naravne katastrofe in nesreče, ki jih je povzročil človek, vključno z obsežnimi poplavami, zimskimi nevihtami, tornadi in točo.

14.05. – 16.05.2014

Izjemne padavine med 14. in 16. majem 2014 so povzročile poplavni dogodek na območju Bosne in Hercegovine, Srbije in Hrvaške. Evropska banka za rekonstrukcijo in razvoj (EBRD) poroča, da je po “zelo grobih predhodnih ocenah” Srbija utrpela 1,5 – 2 milijard EUR (USD 2 – 2,7 milijarde) neposredne škode, BIH pa 1,3 milijarde EUR neposredne škode. Zaradi poplav v vzhodnih hrvaških občinah Gunja, Drenovci in Vrbanja škoda presega 1,7 milijarde HRK (cca. 224,5 milijonov EUR).

08.03.2014

Malezijsko potniško letalo Malaysia Airlines MH370 je 8. marca 2014 na poti iz Kuala Lumpurja v Peking izginilo v Indijskem oceanu. Po poročanju nemških zavarovalnic je zavarovalnica Allianz SE že začela z izplačevanjem odškodnin iz zavarovanja odgovornosti Malaysia Airlines.

02.09.2013

Ekipi se je pridružila Kristina Žibert.

15.7.2013

Ekipi se je pridružil Marijo Stojanović.

16.1.2013

Ekipi se je pridružil Samo Selan z bogatimi izkušnjami na področju premoženjskih zavarovanj in pozavarovanj. Več kot 12 let je deloval pri največji pozavarovalnici v Sloveniji.

25.5.2011

Tornado, ki je razdejal mesto Joplin v jugozahodnem Missouriju v ZDA, bi lahko stal zavarovalnice US$3mrd.

 3.4.2011

Škodo, ki jo bodo utrpele (po)zavarovalnice zaradi potresa na Japonskem ocenjujejo na EUR 25mia.

9.3.2011

Ekipi se je pridružil Peter Schlamberger, z dolgoletnimi izkušnjami na področju zavarovalnega posredovanja in specialnih odgovornostnih zavarovanj, ki jih je nabiral v Londonu.Ekipi se je pridružil Samo Selan z bogatimi izkušnjami na področju premoženjskih zavarovanj in pozavarovanj. Več kot 12 let je deloval pri največji pozavarovalnici v Sloveniji.

2.11.2010

Agencija za zavarovalni nadzor nas je 26.oktobra obvestila, da smo pridobili dovoljenje za opravljanje storitev zavarovalnega posredovanja za celotno območje EU.

4.9.2010

Agencija za zavarovalni nadzor nam je 31.avgusta 2010 izdala dovoljenje za opravljanje storitev zavarovalnega posredovanja.