S ponosom vam sporočamo, da smo od 1. oktobra 2015 registrirani pri Lloyd’s of London. Na ta način je družba Advisio d.o.o., in s tem tudi njeni zaposleni, pridobila naziv ”Broker at Lloyd’s”.

Advisio je postal prva zavarovalno posredniška družba v Sloveniji in celotni Adria regiji z registracijo pri Lloyd’s. Trenutno je na zavarovalnem trgu srednje in jugovzhodne Evrope (vključno z Nemčijo), z več kot 300 milijoni prebivalcev, pri Lloyd’s registriranih le nekaj tujih zavarovalno posredniških družb.

Lloyd’s je specializirano svetovno zavarovalno in pozavarovalno tržišče, ki zagotavlja izjemno koncentracijo zavarovalniškega znanja in talentov. Običajno se tam najprej zavaruje nove, neobičajne in kompleksne rizike.

V okviru Lloyd’s deluje prek 110 zavarovalnih sindikatov, ki prevzemajo rizike za vse vrste zavarovanj. Skupaj z zavarovalnimi posredniki dnevno omogočajo zavarovalne rešitve za podjetja v več kot 200 državah in teritorijih po celem svetu. Lloyd’s zavaruje večino družb, ki so vključene v FTSE 100 in Dow Jones Industrial Average.

Lloyd’s zagotavlja močno finančno varnost, kar potrjujejo tudi neodvisne bonitetne ocene. Več informacij lahko pridobite na www.lloyds.com.

Za Advisio pomeni pridobitev naziva ”Broker at Lloyd’s” prelomnico v poslovanju podjetja in potrditev visoko zastavljenih in uveljavljenih standardov mednarodnega poslovanja v zavarovalništvu. Našim poslovnim partnerjem s tem zagotavljamo nadgraditev dostopnosti do globalnih zavarovalnih trgov in specializiranih zavarovalnih rešitev.

Pojasnilo strankam glede izstopa Velike Britanije iz EU in njegovemu vplivu na pravice in obveznosti iz sklenjenih zavarovalnih pogodb

Velika Britanija bo predvidoma 29. marca 2019 uradno izstopila iz članstva v Evropski uniji. »Brexit« bo med drugim imel za posledico, da za zavarovalnice s sedežem v Veliki Britaniji ne bo več veljal regulativni okvir Evropske Unije, ki omogoča neoviran dostop in zagotavljanje finančnih storitev s strani registriranih subjektov na območju vseh držav članic Evropske unije.

Glede na to, da trenutno ni jasnega stališča o prihodnjem odnosu med EU27 in Veliko Britanijo ter obstaja nekolikšna negotovost glede morebitnega vpliva »Brexit« na pravice in obveznosti iz naslova čezmejnih pogodb, podajamo naslednje informativno pojasnilo.

Zavarovalnice s sedežem v Veliki Britaniji z namenom nemotenega zagotavljanja storitev svojim zavarovancem in nadaljevanja poslovnih odnosov načrtujejo ukrepe, med katerimi sta najpogostejša dva pristopa. In sicer ustanovitev in registracija odvisne družbe v državi članici EU, ki bo v celoti prevzela poslovanje matične družbe s strankami na območju EU pred datumom izstopa Velike Britanije iz Evropske unije, ali pridobitev dovoljenja za neposredno opravljanje zavarovalnih poslov na območju Evropskega gospodarskega prostora kot zavarovalnica tretje države. Prvi izmed omenjenih pristopov, kot enostavnejši in varnejši, je v dosedanji praksi pogostejši.

Lloyd’s of London je z namenom neposrednega poslovanja v Evropskem gospodarskem prostoru že po referendumu o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije v letu 2016 ustanovil novo odvisno družba (Lloyd’s Insurance Company S.A. oziroma Lloyd’s Brussels). Lloyd’s Brussels izpolnjuje zahteve Evropske direktive o solventnosti (Solvency II) in je s strani Narodne banke Belgije kot regulatorja pridobil dovoljenje za sklepanje neživljenjskih zavarovanj na območju Evropskega gospodarskega prostora ter na tej podlagi s poslovanjem v polnem obsegu pričel v novembru 2018. S tem Lloyd’s of Brussels kot nova zavarovalniška družba prevzema tveganja ter reševanje in plačila morebitnih škodnih dogodkov v vseh državah članicah Evropskega gospodarskega prostora, pri čemer je Lloyd’s nedavno oznanil, da bodo njegovi zavarovatelji ne glede na rezultat pogajanj o Brexitu še naprej poravnavali vse veljavne zahtevke oziroma škodne dogodke in da bodo vse obstoječe dejavnosti, ki so povezane z Evropskim gospodarskim prostorom, v celoti prenesene na Lloyd’s of Brussels pred koncem leta 2020.

Več informacij o Lloyd’s Brussels dostopnih na:
https://www.lloyds.com/lloyds-around-the-world/europe/lloyds-brussels