Namen spletnih vsebin portala Adviso je ustvarjanje dodane vrednosti s strankami, ki uporabljajo splet bodisi kot vir informacij, bodisi kot pot za opravljanje svetovalnih storitev. Prepričani smo, da ustrezno oblikovan spletni nastop lahko poveča vrednost uporabniške izkušnje stranke in posledično pozitivno vpliva na poslovanje uporabnika kot tudi zavarovalno posredniške družbe. Naš cilj je, da strankam in partnerjem zagotovimo enostavno in dosledno pot za nadgradnjo poslovnega sodelovanja.

V prihodnosti pričakujemo, da bosta spletna portala Advisio Online in Advisio Forum omogočala učinkovito diferenciacijo storitev prek ustvarjanja dodane vrednosti za uporabnike (obstoječe in potencialne stranke) ter postala spletna točka, okoli katere se bomo organizirali različni deležniki s ciljem, da strankam zagotovimo ustrezne storitve.

Kot del politike spletnega dostopa se Advisio trudi zagotoviti preprosto uporabo teh spletnih strani. Z našimi spletnimi stranmi se trudimo:

  • Imeti povezavo do pojasnila glede spletne dostopnosti. Ta stran vključuje navodila za dostop do spletnih strani Advisio.
  • Ohranjati dosledno postavitev spletnih strani in način prehoda med spletnimi stranmi.
  • Dosledno in celovito uporabljati naslove in strukture spletnega mesta.
  • Izogibati se nepotrebni uporabi ikon, grafike in fotografij.
  • Uporabljati prazna ozadja z enotavnimi postavitvami, z namenom zagotavljati berljivost teksta.
  • Da uporabljene barvne kombinacije zagotavljajo zadosten kontrast tudi za uporabnike z barvno slepoto oz. da so vsebine berljive tudi ob uporabi črno belega ekrana.
  • Prikazati kazalo spletnih strani samo v tekstovni obliki.
  • Uporabljati slikovno gradivo, ki se sklada in dopolnjuje vsebino spletnega mesta.
  • Omogočiti alternativno obliko kontaktnega obrazca.